IP Address: 129.232.144.250

IP Address Details:

Domain Name: serv5.registerdomain.co.za